​3 afdelinger:

Huse i naturskønne omgivelser

​Gode relationer:

Fokus på fællesskabet

​Individuelle hensyn til alle børn:

Veluddannet personale

Til sagsbehandlere

Målgruppe
Antons Hus er for børn med komplekse funktionsnedsættelser med behov for særlige rammer og individuel støtte under pasningen.

Vi har to forskellige børnegrupper med hver deres faste voksne tilknyttede.
Hver gruppe har mulighed for at komme i huset svarende til hver anden weekend, samt en til to overnatninger om ugen på hverdage.

Alle børnene vil have store udfordringer på et eller flere områder indenfor sociale kompetancer, kognition, sansebearbejdning, motorik og bevægelse. Psykisk vil mange af børnene være sårbare overfor skift og uforudsigelighed.

Lovgivning

Lovgivningsmæssigt er målgruppen de børn, som bør henvises med udgangspunkt i deres egne behov for støtte, også selvom 

behovet for aflastning primært er forældrenes. Jævnfør SL § 52​

Information fra KL vedr. aflastning
Med Barnets Reform er der indført en præcisering af, at forældre til børn/unge med nedsat funktionsevne har ret til aflastning, svarende til mulighederne for andre voksne, der fx passer en ældre plejekrævende pårørende.

KL har udarbejdet denne administrative information for at vejlede kommunerne om, hvordan visitation til aflastningen kan tilrettelægges, samt hvordan kommunen kan tilrettelægge en hensigtsmæssig økonomisk styring af bevillingerne til aflastning. Herunder at børn med komplekse funktionsnedsættelser fortsat bør henvises efter SL § 52, på trods af at behovet for aflastning er forældrenes. Læs informationen HER.​

​Kontrakt

Når et barn er bevilliget aflastning hos os, taler forældrene med dig om, hvor meget aflastning familien har brug for. Derefter udformer vi sammen med dig en kontrakt på, hvor mange døgn barnet kommer.
Ved behov for ændringer varsles en måned forud og der laves en ny kontrakt. Inden opstart laver vi sammen med forældrene en aftale om hvilke dage/ døgn barnet kommer. Et døgn regnes fra kl. 09.00 – kl. 09.00.

Pris

Se pris på Tilbudsportalen.
Alle døgn koster det samme, og der er ingen ekstraudgifter, medmindre vi indgår en helt særlig aftale.

I menuen til venstre kan du finde flere detaljer om indholdet i aflastningen.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere eller få en rundvisning i huset.​

Information​

​Hvis der ønskes nærmere information eller har man spørgsmål vedrørende Antons Aflastning er man altid velkommen til at kontakte:

Daglig Leder Jeanette Dyrup

Telefon: 52 50 46 20

E-mail: jd@antonshus.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

​Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 20 anmeldelser på Facebook

CVR: 33810296​​