Hvad er Antons Hus®​


​Antons Hus blev stiftet i 2011 af 5 ergoterapeuter, der brændte for faget og målgruppen. Siden har Antons hus udviklet sig til både at være et ergoterapeutisk og et pædagogisk aflastningstilbud til børn og unge med særlige behov og komplekse funktionsnedsættelser.

​Vi har udvidet, så vi nu har to aflastningshuse, en udflyttergruppe og et botilbud, men kerneværdierne er stadig de samme.

 • At give børnene en tryg dag sammen med voksne, der kender dem og forstår deres behov.
 • At være en institution hvor faglighed og samarbejde er i højsædet.
 • Fokus på udvikling, relation og fællesskab
 • Altid med udgangspunkt i det enkelte barn.
 • En tryg hverdag med meningsfulde aktiviteter

Desuden ønsker vi at være en institution i udvikling, hvor tværprofessionalitet og faglig refleksion, sikrer en høj kvalitet i tilbuddet.​

 1. Antons Hus er et trivsels og udviklingsfremmende aflastningstilbud med indbygget hverdagsrehabilitering.
 2. Vi har åbent for to forskellige børnegrupper på faste tidspunkter i weekender og på hverdage Læs mere..
 3. Antons Hus tager udgangspunkt i en tværfaglig ergoterapeutisk og pædagogisk tanke om at styrke det enkelte barns trivsel og udvikling, samt at fremme aktiv deltagelse i leg og dagligdags aktiviteter Læs mere..
 4. Antons Hus® har et relationistisk menneskesyn, der bygger på den systemiske tænkning om at intet menneske står alene, men er en del af et fælleskab, også selvom barnets sociale kompetencer er nedsatte Læs mere..
 5. Antons Hus® drives ud fra pædagogisk og terapeutisk velfunderede principper Læs mere..
 6. Vi vægter nærhed, høj faglighed, målrettethed og samarbejde med forældre og daginstitution Læs mere..
 7. Livskvalitet for det enkelte barn er vores ambition uanset barnets problemstillinger og funktionsnivea Læs mere..
 8. Kommunikation er et af de allerstørste fokusområder i Antons Aflastning Læs mere..
 9. Vi tænker helhedsorienteret Læs mere..
 10. Hvordan får jeg mit barn i Antons Hus? Læs mere..​​

Ad. 1. Antons Hus er således et levested, legested og udviklingssted.

Huset er åbent på faste tidspunkter i weekender og hverdage for to forskellige børnegrupper.
Antons Hus er først og fremmest et kærligt og trygt alternativ til hjemmet for de børn og forældre, som er nødt til at have pauser i hverdagen for at kunne oparbejde fornyede kræfter til at klare en belastet hverdag. Samtidig er Antons Hus et professionelt og målrettet tilbud, hvor der er kvalificeret personale, som kan støtte barnet individuelt efter behov.

​I Antons Hus tilgodeser vi børnenes behov for at møde så få nye voksne og børn som muligt. Derfor vil det enkelte barn være en del af en fast gruppe af børn og voksne.​

Inden Anton kommer på weekend, er hans hyggeting fundet frem. Anton har betydningsfulde ting i Huset, som han kan lide og har det godt med at genkende hver gang han kommer. Anton har også det samme værelse, når han bor i Antons Hus. Anne er en af de voksne, som næsten altid er der, når Anton kommer. Hun tager billederne af far, mor og storesøster og hænger dem op over Antons seng, præcist hvor de plejer at hænge. Sengetøjet med Batman findes frem og lægges i sengen med oldemors sengetæppe ovenpå. Tøjhunden Lakrids sidder også parat til at hilse på Anton. Efter at et par legesager er stillet frem på reolen lægges Antons yndlingscd klar i afspilleren. Den plejer han at høre lige, inden han skal sove. Nu er Antons værelse parat, og Anton kan godt lide, først at få en stor knuser af Anne og bagefter starte opholdet med at komme ind på sit værelse og hilse på tøjhunden Lakrids. Det betyder generelt rigtigt meget for Anton, at hans dag er forudsigelig, og at der på forhånd er lavet en dagstavle, så de voksne med fotos eller konkreter kan vise Anton, hvad han skal. På den måde kan de hjælpe ham med at skifte fra en aktivitet til en anden, uden lange pauser, hvor han bliver utryg og ked af det.​

Ad.2. Antons Hus er udviklet ud fra en ergoterapeutisk grundtanke om, at opnå optimal trivsel og udvikling for det enkelte barn. Herunder største grad af selvstændighed og aktive deltagelse i motiveret leg og dagligdags aktiviteter.
Stedet drives af ergoterapeuter og pædagoger, som er specialiserede i eller har stor erfaring med at arbejde med børn med særlige behov.
En fagperson i Antons Aflastning er først og fremmest et menneske, som elsker at være sammen med denne gruppe af helt særlige børn. Via en kærlig og anerkendende tilgang møder hun barnet, ”der hvor det er”. Hun vurderer sammen med kolleger og forældre, hvor barnet har sine ressourcer, hvor det behøver støtte og på hvilken måde støtten bedst gives for at barnet kan udvikle sig bedst muligt.
Miljøet omkring barnet og de forskellige dagligdags aktiviteter, som barnet indgår i vurderes også. Ud fra denne helhed tilrettelægges helt almindelige dagligdags gøremål og leg, så barnet på umærkelig vis både støttes og udfordres i den grad, det har behov for.
Det betyder ikke, at barnet træner, men derimod at leg og læring går hånd i hånd og udgør naturlige, motiverende og integrerede elementer i barnets hverdag.
Det vigtigste for dem, der arbejder i Antons Hus er, at barnets drivkraft for leg og læring er båret af motivation, livskvalitet og glæde.

I Antons Hus er ergoterapeuten ikke udelukkende konsulent for andre faggrupper eller en der sporadisk kommer og behandler barnet. Her er ergoterapeuten med i barnets dagligdag, og pædagoger og ergoterapeuter er fælles om at varetage børnenes behov og udvikling af færdigheder igennem hele dagen, lige fra bleskift til spisning, leg, læring, sjov og ballade, sang og dans.

Det vil være ergoterapiens redskaber til identificering af barnets behov og aktiviteters og rammers tilrettelæggelse, der sammen med andre terapeutiske, pædagogiske og neuropædagogiske redskaber, vil danne det primære grundlag for tilgangen til børnene i Antons Hus.
De forhold, som man i fællesskab med forældrene finder væsentlige for barnet, tages med i betragtning igennem enhver aktivitet dagen igennem.

Eks. Anton er spastisk og har svært ved at udføre bevægelser på en måde som udvikler muskulatur og led positivt. Han har intet verbalt sprog og bliver ofte ked af det, når der sker noget, som han ikke forstår. Derfor kan han godt lide, når dagene ligner hinanden. Det er svært for Anton at holde sig vågen, når han sidder stille i for lang tid. Anton elsker sjov og ballade.​

Når Anne skifter Anton, giver hun ham først en lille dukkeble eller et billede af en ble i hænderne og siger, ” Anton, du skal have en ren ble”. Anton har latenstid, så hun må give ham tid til, at han kan huske og forstå, inden hun fortsætter. Anne ”løber stærkt”, imens hun skubber Antons stol ud på badeværelset, for hun ved, at Anton elsker fart over feltet. Han klukker af grin. Samtidig giver det Anton den lille opvågning, som gør ham ekstra klar til at kunne være aktiv, når han skal hjælpe til. Når Anne hjælper Anton ned at ligge på puslebordet, gør hun det på en måde, som så vidt muligt hindrer at uhensigtsmæssige spastiske bevægemønstre udløses. Samtidig stimuleres Anton til at få gang i mere hensigtsmæssige muskelkæder, som han selv har svært ved at aktivere. Måske kan han også under sjov og ballade være med til at løfte numsen, når bleen skal på. Den kontrol han får over hofterne ved at løfte numsen, kommer ham til gode, når han senere øver sig i at stå og komme rundt med sit ganghjælpemiddel. Når Anton er blevet skiftet, går han og Anne ind og spiser boller med syltetøj sammen med de andre. Det gør de hver fredag, når alle 4 børn er kommet. Det er hyggeligt, og der bliver pjattet og grinet og fedtet med syltetøj. Der må gerne være plads til spontane indfald, for det er vigtigt at have det sjovt i Antons Hus.​

Ad. 3. I Antons Hus® tænker vi samspillet med andre mennesker som det bærende fundament for al udvikling. Det er i samværet med andre, at det enkelte menneske får mulighed for at spejle sig og definere sig selv. De børn, der kommer i Antons Hus, vil af forskellige årsager have større eller mindre behov for ekstraordinær støtte for at kunne indgå i og drage nytte af samspillet med andre børn og voksne. Det er et af vores overordnede fokusområder.​

Ad. 4. Antons Hus er godkendt efter gældende regler for aflastningsinstitutioner, og der føres løbende tilsyn af den tilsynsførende og godkendende instans. Der anvendes individuelt tilpassede pædagogiske, neuropædagogiske / psykologiske og terapeutiske metoder og principper i samværet med børnene.
Det tilstræbes, at der er største grad af evidens bag metoderne. En stor del vil dog hvile på en kombination af evidens, best practice og kærlig, sund fornuft.
Som udgangspunkt er tilgangen til barnet anerkendende og baseret på at finde barnets egen motivation for udvikling.
For yderligere kvalitetssikring af tilgangen til det enkelte barn afholdes løbende fastlagte supervisioner for personalet evt. også sammen med forældrene. Supervisionen er ledet af en certificeret coach med erfaring i gruppesupervisioner og foregår ud fra systemisk tænkning.

Ad.5. Vi vægter høj faglighed, målrettethed og samarbejde med forældre og børnehave eller skole. Det betyder, at vi fra starten, har en struktureret samtale med forældrene om hvilke fokuspunkter, der er vigtige for barnet.

Vi vil arbejde målrettet ud fra disse fokuspunkter. Til samtalen bruger vi et ergoterapeutisk og klientcentreret interview redskab "Canadian Occupational Performance Measure" (COPM), som sikrer, at vi kommer rundt om hele barnets liv og dagligdag.​​

Denne samtale må meget gerne foregå sammen med dagtilbuddet, så alle, der arbejder med barnet ved, hvad der er vigtigt for barnet og forældrene.
Hvis det ikke er muligt at lave fælles COPM, lægger vi op til et vidensdelingsmøde med barnets dagtilbud.
Der bliver i Antons Hus lavet klare målsætninger i forhold til hvert fokuspunkt. Både fokuspunkter og målsætninger evalueres mindst en gang årligt. Herefter laves nye formuleringer, som der arbejdes videre med.

Ad.6. Livskvalitet for det enkelte barn er vores ambition, uanset barnets forudsætninger. Det betyder, at vi søger at forstå og videregive barnets behov, uanset hvordan de måtte være, for derigennem at give barnet de bedst mulige betingelser for ”at være den han / hun nu engang er” og for udvikling både fysisk, psykisk og socialt. Optimal trivsel og positiv udvikling hos barnet, vil også være med til at skabe livskvalitet for forældre, søskende og den nære familie.

​Anton har svært ved at beskæftige sig selv, ikke mindst fordi han ikke selv kan komme hen til det han gerne vil lege med. Det gør ham frustreret og ked af det:​

Efter bollerne vil Anton gerne lege med computeren med touchskærm. Det elsker han. Touchskærmen er placeret, så han selv kan gå hen til det med sit ganghjælpemiddel. Anton er blevet mere tilfreds efter, at han selv kan komme rundt og opsøge legesteder. I Antons Hus har vi nu lavet flere små tilgængelige steder med legesager, han ikke behøver støtte til at lege med. Det gør ham mere selvstændig og glad. Programmet på touchskærmen, som Anton synes er sjovt, stimulerer samtidig både hans visuelle udvikling og øje / hånd koordination. Det er også en meget motiverende måde for Anton at lave opdagelser omkring årsag /virkning på, som jo er grundlaget i den videre udbygning af Antons kommunikation og selvstændighed.​

Ad. 7. Kommunikation er et af de allerstørste fokusområder i Antons Hus. Vores tilgang til børnene bygger på principper om totalkommunikation. Dvs. at alle barnets muligheder for kommunikation tilgodeses og udvikles bedst muligt. Vi bruger Tegn til Tale, symbol og billedkort, konkreter, kommunikationshjælpemidler som talemaskiner og 0/1 styrede kontakter, legetøj mv..
Vi støtter naturligvis op om de kommunikationsmåder /redskaber barnet måtte have med hjemmefra og fra dagtilbuddet. Vi mener at kommunikation er grundlaget for alt samvær med børnene.
Det er ”tilpasset kommunikation”, der f.eks. muliggør at Anton forstår, hvad der sker omkring ham. Det er også kommunikation, at vi lærer at tolke Anton, så han oplever at blive forstået og får lyst til at tage flere initiativer og til at ville endnu mere. Kommunikation kan derfor også være blink med øjnene, lyde, smil, gråd, ord, tegn, symboler, avancerede talemaskiner, adfærd og meget mere. Der findes i vores bevidsthed ikke rigtig eller forkert kommunikation. Alle måder børnene kan og ønsker at kommunikere på er som udgangspunkt rigtige.

Det er vigtigt vi alle forstår, at det er omgivelserne, der giver de svage børn uden talesprog en stemme. Derfor skal vi aktivt lede efter muligheder for kommunikation, bane vej for nye forståelser og ikke mindst altid søge at udbrede barnets sprog til alle, der er vigtige i barnets liv. Derfor bør det også tilstræbes at hvert barn har et såkaldt kommunikationspas, som med billeder og tekst kort fortæller omgivelserne vigtige informationer omkring barnets behov, kommunikation og små tegn.​

Ad. 8. Vi tænker helhedsorienteret. Det betyder, at alle aspekter af barnets liv er vigtige. Det betyder også, at der i dagligdagen foretages aktive valg omkring barnet. Antons Hus tilgodeser så vidt muligt både barnets, husets og det omgivende samfunds miljø. Det betyder også, at vi ønsker at have et tæt samarbejde med både forældre og barnets dagtilbuddet, således at barnets behov tilgodeses bedst muligt, uanset om barnet er hjemme, i aflastning eller i børnehave/skole. Vi vægter ligeledes barnets trivsel i forhold til ernæring. Den daglige kost på institutionen vil være veltilberedt og så vidt muligt økologisk. Kød vil så vidt muligt komme fra dyr, der har levet under gode vilkår, og fisk fra bæredygtigt fiskeri. Vi går ind for genbrug, men vægter samtidig, at miljøet omkring barnet er både hyggeligt, funktionelt og forsvarligt. I Antons Hus vil der være tidssvarende kvalitetshjælpemidler, som bedst muligt opfylder hvert enkelt barns behov. Vi vil sikre, at alle hjælpemidler altid er indstillet hensigtsmæssigt, og at de anvendes korrekt.​

Ad. 9. Forældre som er interesserede i at høre mere om Antons Hus er til enhver tid velkomne til at kontakte os og aftale besøg.
Når forældrene kommer på besøg, - gerne sammen med deres barn, taler vi om de udfordringer og behov barn og familie har. Samtidig fortæller vi om, hvad Antons Hus kan tilbyde netop dem og deres barn.
Såfremt forældrene herefter ønsker at søge vores tilbud, opfordrer vi dem til at kontakte sagsbehandleren, så denne er informeret og inddraget i beslutningen.

For at forældrene kan videregive det, vi har talt om på besøget, tilbyder vi at udforme en beskrivelse af, hvad vi kan tilbyde i forhold til barnets specifikke behov.
Når et barn er bevilliget aflastning hos os, aftaler forældrene sammen med sagsbehandleren, hvor mange dage barnet skal komme i Antons Hus. Derefter udformer vi sammen med sagsbehandleren en kontrakt på, hvor mange døgn barnet kommer.
Ved behov for ændringer varsles en måned forud og der laves en ny kontrakt.

For at tilgodese barnets behov for at høre til i en fast, kendt gruppe af børn og voksne, laves en aftale med forældrene om hvilke dage / døgn barnet kommer. Et døgn regnes fra kl. 09.00 – kl. 09.00.​​

Information​

​Hvis der ønskes nærmere information eller har man spørgsmål vedrørende Antons Hus er man altid velkommen til at kontakte:

Daglig Leder Jeanette Dyrup

Telefon: 52 50 46 20

E-mail: jd@antonshus.dk

Antons Udflyttergruppe

Finder sp​ændende steder at tage hen på koloni

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

​Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 20 anmeldelser på Facebook

CVR: 33810296​​​